DEFINICJE:

 1. ADMINISTRATOR – Pasieka Pszczeli-Raj Glewiec 28 32-104 Koniusza
 2. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem www.pszczeli-raj.pl
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, dla której ADMINISTRATOR świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem SERWISU.
 4. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do SERWISU
 5. FORMULARZ – umieszczony na podstronach, umożliwia przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług
 6. COOKIES – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

DANE OSOBOWE:

 1. UŻYTKOWNIK przesyła do ADMINISTRATORA za pomocą FORMULARZY swoje dane takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentuje.
 2. Dane osobowe ujawnione w FORMULARZU są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez zaznaczenie pola w FORMULARZU.
 3. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz SERWISU, dla celów statystycznych oraz marketingowych.
 4. ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 5. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub żądania ich usunięcia. Czynności te odbywają się na podstawie żądania UŻYTKOWNIKA, przesłanego na adres poczty elektronicznej pasieka@pszczeli-raj.pl.
 7. W przypadku zmian dotyczących ochrony danych osobowych ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce Prywatności ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO (GDPR).

PLIKI COOKIES:

 1. Mechanizmy COOKIES nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.
 2. ADMINISTRATOR może przechowywać w plikach COOKIES informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących SERWISU.
 3. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki COOKIES do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania SERWISU.
 4. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików COOKIES.
 5. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki COOKIES korzystając z narzędzi URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK korzysta z usług SERWISU.
 6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików COOKIES na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji SERWISU.
 7. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje SERWISU w przypadku gdy UŻYTKOWNIK ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików COOKIES.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. ADMINISTRATOR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. ADMINISTRATOR zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności